Wij zijn vrijdag 28 juni 2024 gesloten.

Tarieven 2024

Welke behandelingen er vergoed worden hangt af van welk tandartszorgpakket u kiest of al gekozen heeft. Hoe meer u voor het tandartspakket betaald bij uw zorgverzekeraar, hoe meer er vergoed wordt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn via de basisverzekering  verzekerd voor de meeste tandartskosten. Deze kosten worden meestal helemaal vergoed zonder eigen risico.

Steeds meer zorgverzekeraars hebben “budgetpolissen” waarbij u enkel maximale vergoeding krijgt bij een gecontracteerde zorgverlener. De zorgverzekeraar waar wij een mondzorgcontract mee hebben afgesloten is Menzis.

Wilt u weten wat u zoal vergoed krijgt? Raadpleeg dan de polis van uw eigen zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024

a Consulten  

C001

Consult ten behoeve van een intake:

Het eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe patiënt, niet zijnde een verwezen patiënt. Eenmaal te declareren per zorgaanbieder bij een (gedeeltelijk) betande patiënt met blijvende tanden en kiezen.

Inclusief:

 • het aanmaken van een patiëntenkaart
 • het registreren van de status van het gebit
 • het afnemen van de medische anamnese
 • het bespreken van het vervolgtraject
 • het bepalen en bespreken van het zorgdoel.

C001 mag niet in dezelfde zitting gedeclareerd worden in combinatie met:

 • andere prestaties voor het eerste consult (E02, E03, G21, T012 en J01);
 • C002
 • C003
 • C012
 • C014
 • C015

Er is zodanige overlap dat deze prestaties redelijkerwijs niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden.

€ 53,54


C002

Consult voor een periodieke controle:

Een algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen.

Inclusief (indien van toepassing):

 • het onderzoeken van de gezondheid van het tandvlees met de PPS score
 • het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen voor zover deze niet meer dan vijf minuten in beslag nemen
 • het uitvoeren van binnen de prestatielijst niet opgenomen kleine verrichting(en)
 • het verwijzen naar een andere zorgaanbieder.

€ 26.75

C003

Consult, niet zijnde periodieke controle

Een apart consult:

 • indien het mondonderzoek en de indicatiestelling plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht of vraag
 • of als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem niet zijnde een periodieke controle.

Inclusief (indien van toepassing):

 • het onderzoeken van de gezondheid van het tandvlees met de PPS score
 • vaststellen van de DETI-score en bespreken behandelplan
 • geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen, voor zover deze niet meer dan vijf minuten in beslag nemen
 • uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine verrichting(en)
 • verwijzen naar een andere zorgverlener.

C003 mag niet in combinatie met C002 gedeclareerd worden.

Ook mag C003 niet gedeclareerd worden indien het een probleem betreft voortkomend uit een prestatie die in de afgelopen twee maanden door dezelfde zorgaanbieder is uitgevoerd. Uitzondering hierop is wanneer het een probleem betreft voortkomend uit een prestatie waarin nazorg is geïncludeerd. Dan geldt dat C003 enkel gedeclareerd mag worden als het consult plaatsvindt nadat de nazorg periode is afgelopen.


€ 25.75
b Diagnostisch onderzoek  

C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

De aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen is uitsluitend in rekening te brengen als er na het stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is over een patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.


€ 26.75

C011

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion

Ongeacht het aantal zittingen. Uitgebreid mondonderzoek voor het vormen van een oordeel over een diagnose, behandelplan en/of werk van een andere (mond)zorgaanbieder.

Inclusief:

 • consult(en)
 • een uitgebreid, niet routinematig onderzoek gericht op de hulpvraag
 • het beschrijven van de relevante afwijkingen ten opzichte van een diagnose, behandelplan en/of werk van een andere mondzorgaanbieder
 • het maken en bespreken van het schriftelijke oordeel
 • het zo nodig afnemen van één of meerdere anamneses (zoals een medische, tandheelkundige of psychosociale amamnese)
 • het zo nodig geven van adviezen.

 

€ 126.72

C012

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan

Ongeacht het aantal zittingen. Uitgebreid mondonderzoek waarmee de afwijkingen van de harde tandweefsels (cariës, erosie en tandstand), afwijkingen aan tandheelkundig werk (vullingen, kroon- en brugwerk, protheses) en afwijkingen van de zachte mondweefsels (slijmvliezen, tandvlees en overig steunweefsel) worden vastgelegd en besproken met de patiënt.

 • Inclusief:consult(en)
 • een uitgebreid, niet routinematig onderzoek gericht op de hulpvraag
 • het maken en bespreken van een schriftelijk integraal behandelplan met de behandelmogelijkheden
 • het zo nodig afnemen van één of meerdere anamneses (zoals een medische, tandheelkundige of psychosociale anamnese).

C012 mag niet in dezelfde zitting gedeclareerd worden in combinatie met C001, C002, C003 of C010.

€ 126.72

 

C013*

Studiemodellen

Afdruk van boven- en onderkaak. Deze prestatie kan gedeclareerd worden:

 • voor het maken van studiemodellen t.b.v. het behandelplan
 • voor het nemen van (digitale) afdrukken voor een gebitsmodel om de slijtage te vergelijken of de progressie te monitoren
 • voor het maken van een gebitsmodel voor het (tijdelijk) overbrengen van de vorm van geplande vullingen of kronen in de mond op nog onbehandelde tanden en kiezen (mock-up).

 

 

€ 35.20


C014

 Pocketregistratie

 • het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen
 • het vastleggen van de pockets dieper dan 3 mm
 • het vastleggen van de locaties met bloedingsneiging na sonderen.

€ 42.24

C015

Parodontiumregistratie

Pocketregistratie (zie C014) met tevens:

 • meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens
 • het vastleggen van de beweeglijkheid (mobiliteit) van de tanden en kiezen
 • het vastleggen van de doorgankelijkheid van de wortelsplitsingen (furcaties)
 • het bespreken van de gezondheid van het tandvlees met de patiënt.

 

€ 84.48
C016*

Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling

Door het (laten) maken van een analoge of digitale (diagnostische) proefopstelling kan onderzocht worden welke restauratieve behandelresultaten mogelijk zijn. Alleen declarabel indien sprake is van 4 of meer te behandelen elementen ten behoeve van het veranderen van de vorm van het gebit. Uitsluitend in rekening te brengen indien volgend op C012.

Inclusief het digitaal laten zien van het beoogde eindresultaat, studiemodellen, lichtfoto's, beetregistraties en bespreken met de patiënt. Niet in combinatie met C013 en G10

€ 211.20
c diversen  

C020

Mondzorg aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan deze prestatie voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht. Hierbij geldt het volgende:

 • de prestatie kan per patiënt eenmaal per huisbezoek in rekening worden gebracht
 • de prestatie kan niet in rekening worden gebracht wanneer de zorg wordt geleverd vanuit een mobiele tandartspraktijk (bijvoorbeeld een bus).

€ 21.12
C021

Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)

Een toeslag voor de avond-, nacht- en weekenduren. Deze uren betreffen de tijdsperiode:

 • tussen 18:00 uur en 08:00 uur
 • tussen 08:00 uur en 18:00 uur op zaterdag of zondag
 • tussen 08:00 uur en 18:00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.

Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerktijden.

C021 betreft een toeslag en kan alleen in rekening worden gebracht in combinatie met een andere prestatie.

€ 29.57
C022

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Het aanbrengen van een lapje met als doel om tanden en kiezen droog te leggen door deze te isoleren van de mondholte. De prestatie geldt per keer dat een rubberdam wordt aangebracht, ongeacht het aantal elementen per aangebrachte rubberdam (lapje).

Deze prestatie mag enkel gedeclareerd worden in combinatie met:

- prestaties uit het E-hoofdstuk, V-hoofdstuk en R-hoofdstuk;

- M80 en M81.

€ 14.08

 

 

Onze openingstijden zijn:

maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 17:00 uur
vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon: 0546 63 11 02