Huishoudelijk reglement Tandartspraktijk Geesteren.

Om u als patiënt de beste kwaliteit te kunnen bieden bestaan er een aantal huisregels. Deze regels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen. Tevens kunnen patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn hierin nuttige informatie vinden.

Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. 

Aanmelden:

Wij stellen het op prijs dat u zich bij de balie meldt zodra u bij ons aanwezig bent. Mocht er niemand aanwezig zijn dan kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. 

Afspraken:

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt en/of geannuleerd. Neem ook altijd uw afsprakenkaartje mee naar uw afspraak.

Herinnering:

In principe wordt u per mail/sms herinnerd aan uw afspraak. 

Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst van onze zijde. Echter, u blijft zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte afspraak.

Controle:

Het doel van een regelmatige controle is om potentiële mondproblemen in een vroeg stadium te diagnosticeren, zodat erger kan worden voorkomen.

De tandarts loopt uit:

Het gebeurt wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij danken u voor uw begrip.

Mondhygiënist:

Onze mondhygiënist mag in opdracht van de tandarts verdoving geven en vullingen maken. Hij is hiervoor functioneel zelfstandig, wat betekent dat hij zonder toezicht of tussenkomst van de tandarts deze behandelingen mag uitvoeren. Uiteraard wordt dit van tevoren met u overlegd.

Het te laat komen op een afspraak:

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid, of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak:

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. De afmelding van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch of aan de balie. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Pijnklachten / spoedgevallen:

Wanneer u belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Wij kunnen dit echter niet garanderen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat informatie over het telefoonnummer voor spoedgevallen: 0900-1515. 

Uw persoonlijke gegevens:

– U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben.

– Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.

– Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de assistente kenbaar te maken.

Medische gegevens:

Voor ieders veiligheid en om u de optimale zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergieën etc.

Privacyregeling en geheimhouding:

Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt dit alleen met uw goedkeuring.

Meningsverschil of klacht:

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de KNMT.

Dienst / waarneming:

Indien wij niet aanwezig zijn, krijgt u op het antwoordapparaat een telefoonnummer (0900-1515) van de doktersdienst te horen. Zij verbinden u zo nodig door met de dienstdoende tandarts.

Begrotingen/vergoedingen:

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u vooraf een begroting. Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u niet voor nare verrassingen komt te staan. Alleen indien patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door! De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd.

De exacte vergoedingen of het maximaal te besteden bedrag is en blijft uw verantwoording en dient u zelf in de gaten te houden!

Vraag daarom altijd vooraf wat een behandeling kost en verifieer met uw verzekering of u voor vergoeding in aanmerking komt. Indien uw verzekering dit toelaat zullen wij dit rechtstreeks declareren. In veel gevallen zal het voorkomen dat de verzekering geen volledige vergoeding uitkeert.

Dit bedrag zal door uw verzekering of door ons alsnog aan u worden berekend.

Uw eigendommen:

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Geesteren is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Onze openingstijden zijn:

maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 17:00 uur
vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon: 0546 63 11 02