Vakantie: wij zijn gesloten van 1 t/m 21 augustus 2022.

Tarieven 2021

Welke behandelingen er vergoed worden hangt af van welk tandartszorgpakket u kiest of al gekozen heeft. Hoe meer u voor het tandartspakket betaald bij uw zorgverzekeraar, hoe meer er vergoed wordt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn via de basisverzekering  verzekerd voor de meeste tandartskosten. Deze kosten worden meestal helemaal vergoed zonder eigen risico.

Steeds meer zorgverzekeraars hebben “budgetpolissen” waarbij u enkel maximale vergoeding krijgt bij een gecontracteerde zorgverlener. De zorgverzekeraar waar wij een mondzorgcontract mee hebben afgesloten is Menzis.

Wilt u weten wat u zoal vergoed krijgt? Raadpleeg dan de polis van uw eigen zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.


a. Diagnostisch onderzoek  
C11 Periodieke controle € 22,91
C13 Probleemgericht consult € 22,91
C91 Pocketregistratie € 36,18
C92 Parodontiumregistratie € 72,35
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen,vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt € 108,53
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 60,29
c. Toeslagen en diversen  
C80 Mondzorg aan huis € 18,09
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 48,23
C85 Weekendbehandeling € 22,91
C86 Avondbehandeling € 22,91
C87 Nachtbehandeling € 22,91

* vraag naar extra voorwaarden

Onze openingstijden zijn:

maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 17:00 uur
vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur

U kunt een afspraak maken via telefoon: 0546 63 11 02